Závazná objednávka – maturitní ples

Objednatel

Dodavatel

Radek Sieber

U Vrbky 595, 330 12 Horní Bříza

036 92 477

+420 737 557 465

Na základě smluvní dohody objednatel závazně u dodavatele objednává tyto foto a video služby:

40 000 Kč
5 000 Kč
12 000 – 15 000 Kč
4 000 – 5 000 Kč
4 000 – 5 000 Kč

Uvedené ceny platí pro třídy do 30 studentů. V případě většího počtu studentů nás prosím kontaktujte pro individuální nabídku.

Dodatečné informace

Služby fotografování a natáčení plesu proběhnou dne v prostoru v době od 18.30 – 0.30 hod.

Celková cena za služby se sjednává na 0 Kč. Faktura bude objednavateli vystavena po odevzdání fotografií prostřednictvím serveru. Splatnost faktury bude 14 dnů.

Dodavatel je povinen kompletně předat hotovou foto reportáž do 14–21 pracovních dnů od plesu a video reportáž do 28–35 pracovních dnů od plesu.

Podpisem této objednávky bere Dodavatel služby na vědomí, že výše uvedený termín pro vykonání služeb je závazný a je nutné jej dodržet. Objednatel se zavazuje předávat Dodavateli informace a podklady potřebné k zajištění činností dle této závazné objednávky, které si Dodavatel písemně nebo emailem nejpozději 3 pracovní dny předem vyžádá.

Objednatel zajistí volný přístup do celého, maturitním plesem přímo dotčeného, prostoru pro Dodavatele a další osoby, které Dodavatel pověřil výkonem činností, které jsou předmětem této závazné objednávky.

Objednatel bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií a video záznamu je vzhledem k této skutečnosti různá. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci. Tím není dotčeno právo na reklamaci v případě fotograficky nekvalitně provedené fotografie, zejména ve smyslu neostrosti nebo neúplnosti obrazu – např. červené oči, půlka hlavy apod.

Podpisem této objednávky bere Objednatel služby na vědomí, že v případě zrušení závazné objednávky je povinen zaplatit 50% z celkové částky závazné objednávky Dodavateli.

Zpracování osobních údajů

Provozujeme webové stránky www.imagepro.cz, které slouží jako úložiště a objednávací platforma fotografií, které byly pořízeny na objednávku. Na uvedených webových stránkách si může klient vybrat fotografie k dalšímu zpracování.

Rozsah možných požadovaných osobních údajů ke zpracování

Jméno, příjmení, adresa, telefon, email, údaj, zda jste starší 16 let (veškeré naše služby jsou určeny pro osoby, kterým je 16 a více let. Pokud jste mladší, musí být služby či zboží objednány Vaším zákonným zástupcem nebo musí poskytnout zákonný zástupce souhlas se zpracováním vašich osobních údajů). Pokud budete objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČO, DIČ, obchodní firmu a sídlo.

Osobní údaje jsou zpracovány především za účelem poskytování následujících služeb:

Maturitní plesy:

  • Fotografování a natáčení
  • Odevzdání fotografií a videí formou stažení výstupů
  • Zprostředkování objednávky tištěných fotografií

Jak nás můžete kontaktovat ve věci zpracování osobních údajů

Zodpovědná osoba za zpracování osobních údajů:

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme (resp. zpracováváme) po následující dobu:

  • do doby zrušení registrace;
  • po dobu trvání smluvního vztahu na základě objednávky (včetně záruční doby a dále pak po promlčecí dobu až tří let);
  • po dobu nutnosti plnění povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů (tj. až 10 let);
  • u obchodních sdělení do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení (u těchto sdělení je to maximálně 5 let, pak vyřazujeme Váš email z databáze);
  • osobní údaje pro přihlášení na online objednávku

Více informací o zpracování osobních údajů na www.imagepro.cz/gdpr.